Voeraardappelen

Algemeen

Voeraardappelen komen rechtstreeks bij akkerbouwers vandaan in verband met overschotten of ze komen vrij in de aardappelindustrie.

Toegevoegde waarde

Aardappelen zijn een bron van zetmeel.

Opslag en houdbaarheid

Indien de aardappelen binnen twee weken worden opgevoerd is opslag op een verharde ondergrond zonder afdekking voldoende. Bij langere bewaring afdekken en droog bewaren om schimmelgroei en rot te voorkomen.
Aardappelen kunnen goed ingekuild worden, houdt hierbij wel rekening met een drogestof verslies van 1 à 2 procent en de vorming van boterzuur.

Voeradvies

  • Melk- en vleesvee 10 – 20 kg per dag
  • Jongvee 4 – 5 kg per dag
  • Schapen 1 – 2 kg per dag

Omdat het zetmeel niet ontsloten is, zijn aardappelen niet geschikt als voer voor varkens of pluimvee.

Specificaties

  • Droge stof
    20%

‘Bovenstaande waarden zijn gemiddelden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.’